Mobiliteitstrajecten van jongeren: levenskansen van transnationale jeugd in het globale Zuiden en Noorden

‘Mobility trajectories of young lives’ (MO-TRAYL) is een vijf jaar durend onderzoeksproject (2017-2021) dat de relatie tussen migratie en de levenskansen van jongeren bestudeert.

In de geglobaliseerde wereld van vandaag komen veel jongeren in aanraking met migratie, omdat ze zelf zijn geëmigreerd, of omdat ten minste één van hun ouders is geëmigreerd. Tot op heden werd er aangenomen dat deze jongeren zich relatief simpel en lineair verplaatsen; 
ofwel vergezellen ze hun ouders wanneer deze migreren en verplaatsen ze zich dus één keer, ofwel blijven ze achter in het land van herkomst en verplaatsen ze zich helemaal niet. 

Deze opvatting is echter een simplificatie van de werkelijkheid en doet daarmee geen recht aan de ervaringen van jonge mensen met een migratieachtegrond. Als gevolg hiervan is er weinig bekend over hoe deze jongeren op de middellange termijn door hun migratie-ervaringen worden beïnvloed en gevormd. De komende vijf jaar zal het MO-TRAYL onderzoeksteam deze leemte vullen. 

Mobiliteitstrajecten
Ons onderzoek is baanbrekend omdat wij ‘mobility trajectories’ oftewel mobiliteitstrajecten bestuderen: de afstanden die jongeren en hun familieleden afleggen door ruimte en tijd, en die veranderende familiesamenstellingen als gevolg hebben.

Dit betekent dat wij de fysieke verplaatsingen van jongeren in kaart brengen, waarbij we rekening houden met de familieleden en/of verzorgers die van grote invloed zijn (geweest) op het leven van de jongere in kwestie. Uit eerder onderzoek is bekend dat familie / de omgeving een grote impact heeft op de levenskansen van jonge mensen. De vraag hoe deze levenskansen - gedefinieerd als schoolprestaties, mentaal welbevinden en de overgang naar de volwassenheid - 
door uiteenlopende mobiliteitstrajecten beïnvloed worden, vormt de kern van ons onderzoek.

 

Opzet van het onderzoek
MO-TRAYL is een grootschalig, vergelijkend onderzoeksproject. We bestuderen jongeren tussen de 15-25 jaar in vier landen:  

  • Nederland
  • België
  • Duitsland
  • Ghana

Hierdoor zijn we in staat om te onderzoeken hoe mobiliteitstrajecten, en als gevolg levenskansen, beïnvloed en gevormd worden door verschillend onderwijs- en migratiebeleid.

In tegenstelling tot vele andere studies verkrijgen wij onze data direct van de jongeren zelf. Dit doen we in eerste instantie door middel van een vragenlijst die we afnemen op middelbare scholen. Hierdoor kunnen we de mobiliteitstrajecten van jongeren met en zonder migratieachtergrond bestuderen. In een vervolgstadium zoomen we in op een groep jongeren met een Ghanese achtergrond.   

We bestuderen jonge Ghanezen in Nederland, België, Duitsland en Ghana. Dit maakt het mogelijk om jongeren met een migratie achtergrond te vergelijken met Ghanezen die in het thuisland zijn gebleven. MO-TRAYL is het eerste grootschalige onderzoek naar jongeren met een migratieachtergrond dat zowel zogenaamde herkomst- als vestigingslanden omvat.

Wat kunnen we van MO-TRAYL verwachten? 
Het onderzoek stelt ons in staat om:

  • verschillende soorten mobiliteitstrajecten te identificeren.
  • te begrijpen hoe deze mobiliteitstrajecten de ontwikkeling van jongeren beïnvloeden.
  • beleidsmakers en docenten te informeren over hoe scholen het beste kunnen omgaan met de mobiliteit van jongeren.
  • beleidsmakers te informeren over hoe verschillend migratiebeleid de kansen van jongeren beïnvloedt.

Onderzoeksresultaten zijn te vinden onder Publications.

Download de MO-TRAYL informatiefolder door op onderstaande afbeelding te klikken: 

Copyright Maastricht University | Design: CaVaBien.nl